Søværnet


Marinehistorisk Selskab

Velkommen til Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venners hjemmeside
Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner er et af Danmarks førende selskaber for formidling af dansk og international maritim historie. Selskabet støtter Orlogsmuseet i København (i dag en del af Krigsmuseet) og står bag udgivelsen af bladet Marinehistorisk Tidsskrift og afholder hvert år en række foredrag om maritime emner.

Lidt om selskabets historie
Som man kan læse ud af den lange titel, så er Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner et selskab, som oprindeligt bestod af to.

Marinehistorisk Selskab blev grundlagt i 1951. Blandt initiativtagerne var kommandør Fritz H. Kjølsen og marinehistorikeren Jørgen H. Barfod. Søværnets daværende chef, viceadmiral A. H. Vedel, viste stor interesse for sagen og har også bistået ved selskabets tilblivelse. Senere er venneselskabet kommet til. Det var nødvendigt for at støtte Orlogsmuseet, som var en selvejende institution. Selskabet har hjulpet museet med at anskaffe malerier og andre effekter, som museet ikke selv havde penge til. For nogle år siden blev de to foreninger slået sammen til et, da der var et stort sammenfald af medlemmer.

Bliv medlem af Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner